Sp1

Aplikacja ProteGO Safe

List Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego. Szefowie MEN i GIS przedstawili w nim zalety aplikacji, takie jak test oceny ryzyka i dziennik zdrowia, dzięki którym można otrzymać konkretne rekomendacje dotyczące bezpiecznych zachowań oraz – w razie potrzeby – przyspieszyć ścieżkę diagnozowania i leczenia. Podkreślili jednocześnie, że ProteGO Safe to także sprawdzone i wiarygodne źródło informacji na temat pandemii koronawirusa.

Minister Edukacji Narodowej i Główny Inspektor Sanitarny zaznaczyli, że skuteczność aplikacji zależy od tego, jak wiele osób będzie z niej korzystało. Dlatego też szczególnie ważne są wspólne i odpowiedzialne działania:

– Gorąco zachęcamy do zainstalowania na telefonach komórkowych aplikacji ProteGO Safe. To narzędzie, które informuje o możliwym kontakcie z osobą zarażoną. Aplikacja zawiera także wiarygodne i sprawdzone informacje dotyczące pandemii koronawirusa i umożliwia samokontrolę stanu zdrowia. Jest bezpłatna, dobrowolna i w pełni bezpieczna – napisali Minister Edukacji Narodowej i Główny Inspektor Sanitarny.

Aplikacja ProteGO Safe – jak to działa? (więcej…)

Szanowni Rodzice

Szanowni Rodzice Uczniów Klas Pierwszych,

spotkanie z wychowawcami odbędzie się 1 września o godz. 9.00 na dziedzińcu szkolnym (w razie opadów deszczu poinformujemy Państwa o innym miejscu spotkania).
Na dziedziniec zapraszamy z dzieckiem tylko jedną osobę dorosłą. Po omówieniu funkcjonowania szkoły z rodzicami, uczniowie pod opieką wychowawców udadzą się do klas na krótkie spotkanie integracyjne. Rodzice nie będą mogli wchodzić na teren budynków szkolnych. Osoby dorosłe przebywające na dziedzińcu szkoły będą zobowiązane nosić maseczkę bądź przyłbicę (osoby nie stosujące się do nakazu nie będą wpuszczane na teren szkoły). W celu zachowania procedur związanych z zagrożeniem COVID19 uprzejmie proszę, by na teren szkoły wchodzić wg następujących zasad:

-kl. Ia – bramka od strony ul. Piastowskiej (wały obronne)

– kl. Ib i Ic – bramka główna od strony ul. Obrońców Westerplatte

– kl. Id i Ie – brama między salą gimnastyczną a Orlikiem od strony ul. Obrońców Westerplatte

Powyższe informacje będą również wywieszone na bramach wejściowych.

Szanowni Rodzice Uczniów Klas II-III,
spotkanie uczniów z wychowawcami odbędzie się 1 września o godz. 10.00.

Uprzejmie prosimy, żeby rodzice nie wchodzili na teren szkoły (na dziedzińce) – wychowawcy połączą się z Państwem online w ustalonych terminach.

Kochani Uczniowie Klas IV-VIII,

spotkanie z wychowawcami odbędzie się 1 września o godz. 10.00.

W tym roku teren szkoły został podzielony na 3 strefy: żółtą, czerwoną, niebieską. Wszystkie Wasze lekcje odbywać się będą w jednej wyznaczonej sali. Każda strefa ma swoje osobne wejście i poruszanie się miedzy strefami odbywać się będzie w maseczkach pod opieką nauczyciela. W ramach swojej strefy poruszać się będziecie swobodnie.

Szanowni Państwo, Kochani Uczniowie!

Rozpoczęcie roku budzi niepokój zarówno z Waszej jak i naszej strony. Jeżeli zachodzi potrzeba, by korzystać z maseczki bądź przyłbicy, nie ma żadnych przeciwwskazań. Ważnym jest również, by każdy uczeń przychodzący do szkoły zawsze miał przy sobie maseczkę/przyłbicę. Postarajmy się, by to zabezpieczenie było stałym elementem wyposażenia plecaka bądź szafki szkolnej.

Przypominam również, iż do szkoły mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe. Szczegółowe procedury związane z zagrożeniem COVID19 zostaną Państwu udostępnione 31.08.2020 r.

Z poważaniem

Agnieszka Czukiewska

Informacja dla rodziców pierwszoklasistów

Szanowni Rodzice,
dziś zostały udostępnione w szkole listy uczniów przyjętych do poszczególnych klas pierwszych. Spotkania z wychowawcami odbędą się w sierpniu z zachowaniem wytycznych MEN i GIS w tym zakresie. Informacje na ten temat mogą Państwo śledzić na szkolnej stronie oraz profilu fb😊😊

Harmonogram rekrutacji

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Dokument uwzględnia niektóre z uwag, które napłynęły do MEN w trakcie konsultacji społecznych.

Harmonogram został dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Zasady przeprowadzania egzaminów i harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Terminy postępowania rekrutacyjnego

 

 

Procedury bezpieczeństwa

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniem Dyrektora Szkoły oraz obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa na terenie szkoły od 25 maja 2020 r. Poniżej także dokumenty dla rodziców, którzy zadeklarowali udział dzieci w zajęciach na terenie szkoły od 25 maja 2020 r. (więcej…)

Rekrutacja do choszczeńskich szkół średnich

Drodzy Ósmoklasiści przed Wami wybór kolejnej szkoły.

Dzisiaj polecamy nasze choszczeńskie szkoły średnie. Poniżej znajdziecie podlinkowane strony każdej ze szkół z informacjami, których być może poszukujecie oraz linki do dokumentów rekrutacyjnych:

(więcej…)

Wytyczne GIS, MZ i MEN

Wytyczne MEN w sprawie przywrócenia zajęć opiekuńczo – dydaktycznych w szkołach podstawowych. Forma zajęć dydaktycznych jest uzależniona od warunków epidemicznych panujących na terenie gminy, w której szkoła się znajduje oraz od możliwości spełnienia wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Wytyczne  GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych

Edukacja wczesnoszkolna

Konsultacje w szkole

Zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Przeprowadzanie egzaminów

 

 Skip to content