Sp1

Podręczniki i ćwiczenia

Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2023/2024:

Podręczniki i ćwiczenia dla klas I-III na rok szkolny 2023/2024

Podręczniki i ćwiczenia dla kl. IV-VIII – na rok szkolny 2023/2024

______________________________________________________________________________________________

Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2022/2023:

Podręczniki i ćwiczenia dla klas I-III na rok szkolny 2022/ 2023

Podręczniki i ćwiczenia dla kl. IV-VIII – na rok szkolny 2022/2023

______________________________________________________________________________

Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2021/2022:

Podręczniki i ćwiczenia na rok szk. 2021/2022 dla kl. I – III

Podręczniki i ćwiczenia na rok szk. 2021/2022 dla kl. IV – VIII


Podajemy zestawy podręczników i ćwiczeń jakie będą obowiązywały w poszczególnych klasach  naszej szkoły w roku szkolnym 2020-2021

Podręczniki i ćwiczenia do przedmiotów obowiązkowych zapewnia szkoła, do przedmiotów dodatkowych – zakupują rodzice

Podręczniki i ćwiczenia dla klas I-III

Podręczniki i ćwiczenia dla klas IV-VIII


 
Zapraszamy do zapoznania się z wykazem podręczników i ćwiczeń obowiązujących w Szkole Podstawowej Nr 1 w Choszcznie w roku szkolnym 2018/2019
 
 
 

Zestawy podręczników obowiązujących w Szkole Podstawowej Nr 1 w Choszcznie w roku szkolnym 2017/2018

Kolorem żółtym w tabelach oznaczono  przedmioty dodatkowe do których podręczniki i ćwiczenia kupują rodzice. Podręczniki i ćwiczenia do pozostałych, obowiązkowych przedmiotów zapewnia szkoła

Podręczniki i ćwiczenia do klas I-III

Podręczniki i ćwiczenia do klas IV-VIISkip to content