Sp1

Zapisy do szkoły

Zapisy dzieci do klasy I  w Szkole Podstawowej Nr 1 w Choszcznie

Zapisy dzieci do klas I w roku szkolnym 2020/2021

Procedura tworzenia zespołów klas I w Szkole Podstawowej Nr 1 w Choszcznie

Formularz zgłoszeniowy do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie

Formularz zgłoszeniowy dla dziecka spoza obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych w gminie Choszczno

 

Zasady i kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych w gminie Choszczno

UCHWAŁA NR XXII/183/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Choszczno

 

Harmonogram naboru do szkół podstawowych

Harmonogram rekrutacji do szkół i przedszkoli w Gminie ustala zarządzeniem Burmistrz Choszczna.

Zarządzenie Nr 83/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych w Gminie Choszczno w roku szkolnym 2019/2020.

 

Zmiany w sieci choszczeńskich szkół

Uchwała Nr XXIV/192/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

Wykaz ulic należących do obwodu szkoły (po zmianie obwodu szkoły)

Przy zapisie proszę o złożenie wypełnionej Karty zapisu dziecka do klasy pierwszej i karty rekrutacyjnej jeżeli dziecko jest spoza obwodu szkoły  (formularze do pobrania na stronie lub w sekretariacie szkoły), okazanie dowodu osobistego i aktu urodzenia dziecka oraz w razie potrzeby dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Dyrektor Szkoły
Krystyna Górecka

Do pobrania dokumenty wymagane przy zapisie dziecka do szkoły (zgodna z RODO) – dokument proszę wydrukować dwustronnie

Karta zapisu dziecka do szkoły

 

 Skip to content