Sp1

Rada Rodziców

Rada Rodziców w szkole – UoSO

Regulamin Rady Rodziców

Rok szkolny 2023/2024

Podczas pierwszego zebrania sprawozdawczo – wyborczego Rady Rodziców, wybrano prezydium Rady Rodziców.

Prezydium Rady Rodziców

  • Przewodniczący – Jacek Staśkiewicz
  • Wiceprzewodnicząca – Małgorzata Majewska
  • Skarbnik – Anna Osadca
  • Protokolant – Justyna Andryszczak
  • Członek Prezydium – Agnieszka Obrzanowska

Komisja rewizyjna

Na rok szkolny 2023/2024 Rada Rodziców uchwaliła wysokość składki na kwotę – 50 zł. Wpłat należy dokonywać na poniższy numer konta w tytule wpłaty wpisując: imię i nazwisko ucznia, klasa.:

Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy Oddział w Choszcznie

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Wojska Polskiego

16 83590005 2010 0000 4103 0001

 

Zwolnienie od wnoszenia składki

Prezydium Rady może całkowicie zwolnić od wnoszenia składki tych rodziców, których sytuacja materialna jest bardzo trudna. Obniżona składka lub zwolnienie z jej wnoszenia wymagają indywidualnego rozpatrzenia. Wnioski w tej sprawie składają zainteresowani rodzice lub wychowawca klasy do prezydium Rady (§ 15 ust. 5 Regulaminu Rady Rodziców).Skip to content