Sp1

Szanowni Rodzice

Szanowni Rodzice Uczniów Klas Pierwszych,

spotkanie z wychowawcami odbędzie się 1 września o godz. 9.00 na dziedzińcu szkolnym (w razie opadów deszczu poinformujemy Państwa o innym miejscu spotkania).
Na dziedziniec zapraszamy z dzieckiem tylko jedną osobę dorosłą. Po omówieniu funkcjonowania szkoły z rodzicami, uczniowie pod opieką wychowawców udadzą się do klas na krótkie spotkanie integracyjne. Rodzice nie będą mogli wchodzić na teren budynków szkolnych. Osoby dorosłe przebywające na dziedzińcu szkoły będą zobowiązane nosić maseczkę bądź przyłbicę (osoby nie stosujące się do nakazu nie będą wpuszczane na teren szkoły). W celu zachowania procedur związanych z zagrożeniem COVID19 uprzejmie proszę, by na teren szkoły wchodzić wg następujących zasad:

-kl. Ia – bramka od strony ul. Piastowskiej (wały obronne)

– kl. Ib i Ic – bramka główna od strony ul. Obrońców Westerplatte

– kl. Id i Ie – brama między salą gimnastyczną a Orlikiem od strony ul. Obrońców Westerplatte

Powyższe informacje będą również wywieszone na bramach wejściowych.

Szanowni Rodzice Uczniów Klas II-III,
spotkanie uczniów z wychowawcami odbędzie się 1 września o godz. 10.00.

Uprzejmie prosimy, żeby rodzice nie wchodzili na teren szkoły (na dziedzińce) – wychowawcy połączą się z Państwem online w ustalonych terminach.

Kochani Uczniowie Klas IV-VIII,

spotkanie z wychowawcami odbędzie się 1 września o godz. 10.00.

W tym roku teren szkoły został podzielony na 3 strefy: żółtą, czerwoną, niebieską. Wszystkie Wasze lekcje odbywać się będą w jednej wyznaczonej sali. Każda strefa ma swoje osobne wejście i poruszanie się miedzy strefami odbywać się będzie w maseczkach pod opieką nauczyciela. W ramach swojej strefy poruszać się będziecie swobodnie.

Szanowni Państwo, Kochani Uczniowie!

Rozpoczęcie roku budzi niepokój zarówno z Waszej jak i naszej strony. Jeżeli zachodzi potrzeba, by korzystać z maseczki bądź przyłbicy, nie ma żadnych przeciwwskazań. Ważnym jest również, by każdy uczeń przychodzący do szkoły zawsze miał przy sobie maseczkę/przyłbicę. Postarajmy się, by to zabezpieczenie było stałym elementem wyposażenia plecaka bądź szafki szkolnej.

Przypominam również, iż do szkoły mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe. Szczegółowe procedury związane z zagrożeniem COVID19 zostaną Państwu udostępnione 31.08.2020 r.

Z poważaniem

Agnieszka CzukiewskaSkip to content