Sp1

Wytyczne GIS, MZ i MEN

Wytyczne MEN w sprawie przywrócenia zajęć opiekuńczo – dydaktycznych w szkołach podstawowych. Forma zajęć dydaktycznych jest uzależniona od warunków epidemicznych panujących na terenie gminy, w której szkoła się znajduje oraz od możliwości spełnienia wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Wytyczne  GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych

Edukacja wczesnoszkolna

Konsultacje w szkole

Zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Przeprowadzanie egzaminów

 

 Skip to content