Sp1

Wychowawcy klas I i IV

W roku szkolnym 2019/2020 wychowawstwa klas I obejmą:

I a – p. Danuta Pałka

I b – p. Brygida Gębarska

I c – p. Magdalena Rakoczy (w zastępstwie za p. Agnieszkę Polak)

I d – p. Marta Snopkowska

I e – p. Klaudia Menżyk

————————————–

IV a – p. Tomasz Biel

IV b – p. Joanna Emilianowicz

Czytaj więcej

Dodane przez Krystyna Górecka dnia 28 sierpnia 2019 20:12

Nowy projekt współpracy międzynarodowej Erasmus+

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Choszcznie po raz kolejny otrzymała grant na realizację projektu międzynarodowego. Rozpoczynamy dwuletni europejski  projekt Erasmus – „Europe at hand”. Tym razem współpracę prowadzić będziemy ze szkołami partnerskimi z Włoch, Portugalii i Grecji. Dofinansowanie na jego realizację dla naszej szkoły wynosi  29 798,00 €. Oficjalna informacja o dofinansowaniu projektu została podana ubiegłym tygodniu w Komunikacie Narodowej Agencji Programu Erasmus+ (więcej…)

Czytaj więcej

Dodane przez Krystyna Górecka dnia 27 sierpnia 2019 23:18

Spotkanie z rodzicami uczniów klas VII

Zapraszamy rodziców uczniów klas VII na spotkanie w środę 5 czerwca o godz 17.00 w świetlicy szkolnej
W czasie spotkania zostaną omówione:
  • organizacja egzaminów w klasie VIII i dostosowania
  • podział na matematyce na grupy zaawansowania w klasie VIII
Czytaj więcej

Dodane przez Krystyna Górecka dnia 31 maja 2019 12:25

Nowy sztandar dla szkoły

Szanowni Państwo

W tym roku w związku ze zmianą imienia szkoły pożegnaliśmy uroczyście nasz szkolny sztandar. 14 maja 2019 r. Rada Pedagogiczna podjęła decyzję o rozpoczęciu procedury ufundowania nowego sztandaru. Rada Pedagogiczna wyłoniła 3 nauczycieli, którzy z ramienia Rady będą członkami Komitetu Organizacyjnego: Małgorzatę Szemlij, Małgorzatę Walendzik, Izabelę Krzemińską.

Zapraszamy rodziców i przyjaciół szkoły, aby włączyli się  do tworzonego Komitetu, który po wyłonieniu przewodniczącego podejmie działania związane z pozyskaniem funduszy na nowy sztandar, projektem i zakupem sztandaru oraz organizacją jego uroczystego przekazania społeczności szkolnej w ustalonym przez Komitet terminie.

Pełny skład Komitetu chcielibyśmy ogłosić na uroczystości zakończenia roku szkolnego, dlatego osoby chętne do pracy w tym Komitecie proszę o przesłanie informacji zwrotnej w e-dzienniku lub mailem na adres szkoły sp1@choszczno.edu.pl w terminie do 07 czerwca br.

Krystyna Górecka – dyrektor szkoły

Czytaj więcej

Dodane przez Krystyna Górecka dnia 21 maja 2019 10:40

Zawieszenie strajku nauczycieli

Szanowni Państwo

Od soboty 27 kwietnia od godz. 6 rano Związek Nauczycielstwa Polskiego zawiesza ogólnopolski strajk pracowników oświaty.
W poniedziałek 29 kwietnia wznawiamy w szkole zajęcia dydaktyczne, które będą realizowane według planu.
Dziękuję Państwu za dotychczasowe wsparcie i zrozumienie.

Krystyna Górecka – dyrektor szkoły

Czytaj więcej

Dodane przez Krystyna Górecka dnia 25 kwietnia 2019 22:05

Kontynuacja akcji strajkowej

Szanowni Państwo

Nauczyciele zapowiedzieli kontynuację strajku po przerwie świątecznej. W związku z tym, że uniemożliwia to organizację zajęć dydaktycznych, od środy 24 kwietnia, dla dzieci, które przyjdą do szkoły nadal organizowane będą zajęcia opiekuńcze.
O każdej zmianie w tym temacie będę Państwa informowała na bieżąco poprzez e-dziennik i stronę internetową szkoły.
Dziękuję Państwu za zrozumienie i każdą formę pomocy w organizacji opieki nad dziećmi w czasie trwania strajku.

Krystyna Górecka – dyrektor szkoły

Czytaj więcej

Dodane przez Krystyna Górecka dnia 23 kwietnia 2019 12:22

Organizacja pracy szkoły w czasie egzaminów

W dniach 15, 16 i 17 kwietnia przeprowadzony zostanie w naszej szkole egzamin ósmoklasisty. W związku z tym, przypominam, że zgodnie z wcześniej podanymi informacjami dni te są wolne od zajęć dydaktycznych. Uczniowie, którzy nie zdają egzaminów nie przychodzą do szkoły.

Dla uczniów, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki, szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej.

Dyrektor szkoły – Krystyna Górecka

Czytaj więcej

Dodane przez Krystyna Górecka dnia 12 kwietnia 2019 13:59

Egzaminy uczniów klas VIII

Uprzejmie informujemy, że egzamin ósmoklasisty odbędzie się w naszej szkole w terminach ustalonych przez CKE, czyli w dniach 15-17 kwietnia 2019 r.

Harmonogram egzaminów:

  • 15 kwietnia – język polski
  • 16 kwietnia – matematyka
  • 17 kwietnia – język obcy

(więcej…)

Czytaj więcej

Dodane przez Krystyna Górecka dnia 12 kwietnia 2019 13:51

Remont szkoły – wejście do budynków

W związku z trwającymi pracami remontowymi w budynkach SP1 od dzisiaj (środa 10 kwietnia ) do końca tygodnia, wejście do budynku B (w tym budynku jest sekretariat) będzie tylko od strony sali gimnastycznej.

W środę i czwartek wyłączone zostaje wejście do budynku A. Dzieci przebywające w świetlicy będą miały zajęcia opiekuńcze w salach 27-28 (I piętro) w budynku B.

Czytaj więcej

Dodane przez Krystyna Górecka dnia 10 kwietnia 2019 11:58Skip to content