Sp1

Organizacja pracy szkoły w czasie egzaminów

W dniach 15, 16 i 17 kwietnia przeprowadzony zostanie w naszej szkole egzamin ósmoklasisty. W związku z tym, przypominam, że zgodnie z wcześniej podanymi informacjami dni te są wolne od zajęć dydaktycznych. Uczniowie, którzy nie zdają egzaminów nie przychodzą do szkoły.

Dla uczniów, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki, szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej.

Dyrektor szkoły – Krystyna GóreckaSkip to content