Sp1

Nowy projekt współpracy międzynarodowej Erasmus+

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Choszcznie po raz kolejny otrzymała grant na realizację projektu międzynarodowego. Rozpoczynamy dwuletni europejski  projekt Erasmus – „Europe at hand”. Tym razem współpracę prowadzić będziemy ze szkołami partnerskimi z Włoch, Portugalii i Grecji. Dofinansowanie na jego realizację dla naszej szkoły wynosi  29 798,00 €. Oficjalna informacja o dofinansowaniu projektu została podana ubiegłym tygodniu w Komunikacie Narodowej Agencji Programu Erasmus+

To już nasz piąty projekt współpracy ze szkołami europejskimi, dofinansowany ze środków unijnych. Ten jak i dwa poprzednie opracowała i koordynuje nauczycielka matematyki p. Bożena Koronowicz

Do projektu zaprosiła nas szkoła z Włoch, a jego opracowanie i konsultacje z partnerami  trwały od września ubiegłego roku.  W marcu br. w Agencji złożony został wniosek, który  w ocenie ekspertów europejskich okazał się ciekawy i uzyskał akceptację.

W projekcie realizowane będą zadania matematyczne i przyrodnicze oraz mobilności do krajów partnerskich w których wezmą udział uczniowie i nauczyciele.Skip to content