Sp1

Aktualizacja ważne

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie

w związku z potwierdzeniem zarażenia wirusem COVID-19 u 2 uczniów naszej szkoły od jutra (20.10.2020r.) do piątku (23.10.2020r.) nauczaniem zdalnym objęte zostają klasy 2b, 6g oraz 7d.

Klasy 5a, 5b oraz 8b mają nauczanie zdalne do środy (21.10.2020r.). Nauczyciele będą się z Wami łączyć za pośrednictwem narzędzi G Suit oraz Librusa. Pracujemy zgodnie z dotychczas obowiązującym planem lekcji.

Trzymajcie się ciepło i dbajcie o siebie.

Agnieszka Czukiewska

Czytaj więcej

Dodane przez Ilona Sosin dnia 19 października 2020 20:36

Ogłoszenie pilne

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie

w związku z podejrzeniem wystąpienia zakażenia wirusem COVID-19 u nauczycieli oraz uczniów, po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowej Stacji Sanepid, do czasu uzyskania wyników testów (czyli do środy włącznie) klasy: V b, V a, VII d, VIII b będą miały zajęcia zdalne. To oznacza, że uczniowie pozostają w domach, a nauczyciele łączą się z nimi ze szkoły. Wszyscy pracują zgodnie z funkcjonującym planem lekcji. Ponadto do odwołania zawieszone zostaje prowadzenia zajęć w grupach międzyoddziałowych na językach oraz matematyce. Bardzo proszę również, by w celu kontaktów z dyrektorem, bądź wychowawcami korzystać z możliwości łączeń telefonicznych i on-line. Podkreślam też, że na dziś nie mówimy o potwierdzonym wirusie, a jedynie o podejrzeniu wystąpienia. Podjęte działania są tak naprawdę działaniami profilaktycznymi i mają na celu bezpieczeństwo naszej społeczności. Dbajmy o siebie wszyscy. Pamiętajcie o obowiązku noszenia maseczek na korytarzach dezynfekcji rąk oraz zachowywaniu dystansu społecznego.

Z poważaniem

Agnieszka Czukiewska

Czytaj więcej

Dodane przez Ilona Sosin dnia 18 października 2020 21:15

Nowe obostrzenia

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie
w związku z wprowadzeniem strefy żółtej na terenie całego kraju informuję, że z dniem 13 października 2020 r. na terenie szkoły obowiązują nowe obostrzenia:

– wprowadza się obowiązek noszenia maseczek lub przyłbic podczas przerw, bezpośrednio przed zajęciami i bezpośrednio po zajęciach. Obowiązek dotyczy wszystkich uczniów, nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych. Nakaz obowiązuje również w pomieszczeniach wspólnych, tj. szatniach, toaletach, a także świetlicach (w tym przypadku nie dotyczy zajęć lekcyjnych realizowanych w świetlicach).

Ponadto przypominam, że osoby trzecie mogą przebywać na terenie szkoły po uprzednim umówieniu telefonicznym, zachowując ogólne zasady sanitarne i regulamin szkoły: obowiązek noszenia maseczek lub przyłbic, obowiązek dezynfekcji rąk, obowiązek wpisania się do zeszytu wejść (główne wejście), konieczność przemieszczenia się w wyznaczone miejsce (np. sekretariat, pedagog).

Nadal obowiązują procedury wprowadzone od 1 września 2020 r. w szczególności:

– zalecenie dla rodziców, aby do szkoły nie wysyłać ucznia z objawami chorób górnych dróg oddechowych,

– obowiązek dezynfekowania rąk przy wejściu do szkoły i do klasy oraz obowiązku częstego mycia lub dezynfekcji rąk,

– obowiązek zachowania w miarę możliwości bezpiecznej odległości od uczniów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,

– używanie przez uczniów tylko własnych podręczników i przyborów oraz zakaz pożyczania ich innym osobom,

– zakaz samodzielnego przemieszczania się uczniów między wyznaczonymi w szkole strefami.

Czytaj więcej

Dodane przez Ilona Sosin dnia 12 października 2020 10:19

Aplikacja ProteGO Safe

List Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego. Szefowie MEN i GIS przedstawili w nim zalety aplikacji, takie jak test oceny ryzyka i dziennik zdrowia, dzięki którym można otrzymać konkretne rekomendacje dotyczące bezpiecznych zachowań oraz – w razie potrzeby – przyspieszyć ścieżkę diagnozowania i leczenia. Podkreślili jednocześnie, że ProteGO Safe to także sprawdzone i wiarygodne źródło informacji na temat pandemii koronawirusa.

Minister Edukacji Narodowej i Główny Inspektor Sanitarny zaznaczyli, że skuteczność aplikacji zależy od tego, jak wiele osób będzie z niej korzystało. Dlatego też szczególnie ważne są wspólne i odpowiedzialne działania:

– Gorąco zachęcamy do zainstalowania na telefonach komórkowych aplikacji ProteGO Safe. To narzędzie, które informuje o możliwym kontakcie z osobą zarażoną. Aplikacja zawiera także wiarygodne i sprawdzone informacje dotyczące pandemii koronawirusa i umożliwia samokontrolę stanu zdrowia. Jest bezpłatna, dobrowolna i w pełni bezpieczna – napisali Minister Edukacji Narodowej i Główny Inspektor Sanitarny.

Aplikacja ProteGO Safe – jak to działa? (więcej…)

Szanowni Rodzice

Szanowni Rodzice Uczniów Klas Pierwszych,

spotkanie z wychowawcami odbędzie się 1 września o godz. 9.00 na dziedzińcu szkolnym (w razie opadów deszczu poinformujemy Państwa o innym miejscu spotkania).
Na dziedziniec zapraszamy z dzieckiem tylko jedną osobę dorosłą. Po omówieniu funkcjonowania szkoły z rodzicami, uczniowie pod opieką wychowawców udadzą się do klas na krótkie spotkanie integracyjne. Rodzice nie będą mogli wchodzić na teren budynków szkolnych. Osoby dorosłe przebywające na dziedzińcu szkoły będą zobowiązane nosić maseczkę bądź przyłbicę (osoby nie stosujące się do nakazu nie będą wpuszczane na teren szkoły). W celu zachowania procedur związanych z zagrożeniem COVID19 uprzejmie proszę, by na teren szkoły wchodzić wg następujących zasad:

-kl. Ia – bramka od strony ul. Piastowskiej (wały obronne)

– kl. Ib i Ic – bramka główna od strony ul. Obrońców Westerplatte

– kl. Id i Ie – brama między salą gimnastyczną a Orlikiem od strony ul. Obrońców Westerplatte

Powyższe informacje będą również wywieszone na bramach wejściowych.

Szanowni Rodzice Uczniów Klas II-III,
spotkanie uczniów z wychowawcami odbędzie się 1 września o godz. 10.00.

Uprzejmie prosimy, żeby rodzice nie wchodzili na teren szkoły (na dziedzińce) – wychowawcy połączą się z Państwem online w ustalonych terminach.

Kochani Uczniowie Klas IV-VIII,

spotkanie z wychowawcami odbędzie się 1 września o godz. 10.00.

W tym roku teren szkoły został podzielony na 3 strefy: żółtą, czerwoną, niebieską. Wszystkie Wasze lekcje odbywać się będą w jednej wyznaczonej sali. Każda strefa ma swoje osobne wejście i poruszanie się miedzy strefami odbywać się będzie w maseczkach pod opieką nauczyciela. W ramach swojej strefy poruszać się będziecie swobodnie.

Szanowni Państwo, Kochani Uczniowie!

Rozpoczęcie roku budzi niepokój zarówno z Waszej jak i naszej strony. Jeżeli zachodzi potrzeba, by korzystać z maseczki bądź przyłbicy, nie ma żadnych przeciwwskazań. Ważnym jest również, by każdy uczeń przychodzący do szkoły zawsze miał przy sobie maseczkę/przyłbicę. Postarajmy się, by to zabezpieczenie było stałym elementem wyposażenia plecaka bądź szafki szkolnej.

Przypominam również, iż do szkoły mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe. Szczegółowe procedury związane z zagrożeniem COVID19 zostaną Państwu udostępnione 31.08.2020 r.

Z poważaniem

Agnieszka Czukiewska

Informacja dla rodziców pierwszoklasistów

Szanowni Rodzice,
dziś zostały udostępnione w szkole listy uczniów przyjętych do poszczególnych klas pierwszych. Spotkania z wychowawcami odbędą się w sierpniu z zachowaniem wytycznych MEN i GIS w tym zakresie. Informacje na ten temat mogą Państwo śledzić na szkolnej stronie oraz profilu fb😊😊