Sp1

Granty PPGR

Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym. O wsparcie w postaci sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, ubiegać się mogą uczniowie, którzy:
– zamieszkują miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś PPGR
– są członkami rodziny (krewnymi w linii prostej) osoby, która pracowała niegdyś w PPGR i zamieszkiwała w miejscowości objętej PPGR.

Rodzice uczniów (lub pełnoletni uczniowie szkół ponadpodstawowych), którzy chcą skorzystać z tego programu, powinni wypełnić oświadczenie i złożyć je w szkole lub w Urzędzie Miejskim w Choszcznie, w terminie do 15 października 2021 roku.

Druk oświadczenia udostępniają szkoły, także Urząd  Miejski w Choszcznie, dostępny jest też na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Druki do pobrania:

OŚWIADCZENIE UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy (WAŻNE: powinna być zgoda na przetwarzanie danych)

OŚWIADCZENIE DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy (WAŻNE: powinna być zgoda na przetwarzanie danych)Skip to content