Sp1

Zmiany w organizacji pracy szkoły

Z powodu złego stanu technicznego, od 15 maja br. wyłączony został z użytkowania budynek szkolny C wraz z częścią łącznikową. W związku z tym zmianie ulega organizacja pracy szkoły. Wejście do szkoły możliwe jest tylko

  • od strony boiska zewnętrznego przy sali gimnastycznej

oraz z boiska wewnętrznego

  • przez brązowe drzwi (do budynku B – sekretariat, dyrektor, wicedyrektor i sale 24, 25, 26, 27, 28, 29)
  • przez białe drzwi pod zadaszeniem (do budynku A – świetlica, biblioteka, pokój nauczycielski, pedagog, pielęgniarka, pracownie komputerowe i sale 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12)

Nadal będziemy realizować zajęcia zgodnie z dotychczasowym planem, ale każda klasa będzie miała przydzieloną swoją salę lekcyjną: I e i I f – 10, IV a- 28, IV b- 27, IV c- 26, V a- 12, V b- 11, V c- 29, klasy VI będą realizowały swoje zajęcia w gimnazjum, a pozostałe klasy I-III mają przydziały sal bez zmian. Od poniedziałku 18 maja uczniowie nie będą przechodzili do różnych sal na kolejne lekcje – wszystkie lekcje będą w przydzielonej klasie. Ze względu na utrudnienie i ograniczenie użytkowanych pomieszczeń, uczniowie nie będą zmieniali w szkole obuwia. Klasy V i VI nadal będą miały przydzielone szafki indywidualne, tylko zostały one przeniesione na inny korytarz.

W zaistniałej sytuacji liczymy na zrozumienie i pomoc w sprawnej organizacji pracy szkoły. O wszystkich wprowadzonych zmianach będziemy informowali na bieżąco poprzez szkolną stronę internetową i e-dziennik.Skip to content