Sp1

Nauczanie zdalne

W związku z wprowadzeniem kwarantanny dla uczniów i nauczycieli naszej szkoły od 20 października br. oraz nowych ograniczeń, które obowiązują w Polsce od 26 października br., w całej szkole odbywa się zdalne nauczanie, które obowiązuje do odwołania.

Poniżej przedstawione zostają zwięzłe informacje odnośnie formy nauki zdalnej:

 1. Zajęcia odbywają się zgodnie z planem lekcji.
 2. Lekcja zaczyna się punktualnie według planu lekcji i trwa 30 minut od momentu stwierdzenia gotowości wszystkich uczniów do pracy.
 3. Każdy uczeń loguje się na swoją pocztę szkolną na g-mailu. Tam znajdują się jego dokumenty z każdego przedmiotu oraz narzędzia, które posłużą mu do pracy w czasie lekcji.
 4. Uczniowie łączą się z nauczycielem oraz swoją klasą/grupą na zajęciach, korzystając z komunikatora meet lub hangouts.
 5. Na zajęciach sprawdzana jest obecność oraz zaznaczana w dzienniku elektronicznym.
 6. Spóźnienia zaznaczane są w dzienniku wraz z wpisaniem ilości minut spóźnienia. Nie wpisujemy spóźnienia, które jest niezależne od ucznia, np. awaria sprzętu, problemy z Internetem, dzielenie się dostępem do komputera z rodzeństwem.
 7. Nieobecności usprawiedliwiają rodzice ucznia jak dotychczas.
 8. Zaleca się, aby na zajęciach uczeń miał włączony mikrofon i kamerę. Jeśli tego nie uczyni lub nie może tego zrobić z przyczyn od niego niezależnych , należy co jakiś czas sprawdzać jego obecność , prosząc go do odpowiedzi.
 9. Kamerki mogą zostać wyłączone po wcześniejszym ustaleniu z nauczycielem.
 10. Prace z lekcji lub zadania domowe uczniowie odsyłają w sposób uzgodniony z nauczycielem.
 11. Uczniowie klas I-III pracują zgodnie ze wskazówkami nauczyciela oraz ustalonymi i wypracowanymi wcześniej zasadami.
 12. Zalecane jest, aby uczniowie pracowali na lekcjach, korzystając z komputerów stacjonarnych, laptopów lub tabletów.
 13. W przypadku braku możliwości pracy na komputerach stacjonarnych, laptopach czy tabletach (np. rodziny wielodzietne, które nie posiadają laptopa dla każdego dziecka) można podczas lekcji korzystać ze smart fonów i w tym samym dniu uzupełnić wymagane zadania.
 14. Praca uczniów podczas zajęć prowadzonych zdalnie podlega ocenie zgodnie z Zasadami Wewnątrzszkolnego Oceniania, w związku z tym brak aktywności i realizacji zdań wyznaczonych przez nauczyciela może skutkować nieklasyfikowaniem z przedmiotu.
 15. Kontakt z wychowawcą – tak jak był ustalony do tej pory, natomiast kontakt z nauczycielami – przez dziennik elektroniczny LIBRUS.
 16. Rodzice powinni systematycznie sprawdzać dziennik elektroniczny, kontrolując osiągnięcia swojego dziecka oraz obecność  na zajęciach.


Skip to content