Sp1

Zapisy do szkoły

Ogłaszam zapisy dzieci do klasy I  na rok szkolny 2014/2015 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Choszcznie

Zapisy dokonywane będą w terminie od 3 lutego do 15 kwietnia bieżącego roku zgodnie z procedurami obowiązującymi w szkole.
Procedury tworzenia klas pierwszych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Choszcznie

Obecnie do klasy I zapisujemy dzieci urodzone w 2007 r. oraz dzieci urodzone od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r. Klasy tworzone będą z uwzględnieniem roku urodzenia dzieci (klasy dzieci 7 letnich i klasy 6-latków).

Przy zapisie proszę o złożenie wypełnionej Karty zapisu dziecka do klasy pierwszej (formularz do pobrania na stronie lub w sekretariacie szkoły), okazanie dowodu osobistego i aktu urodzenia dziecka oraz w razie potrzeby dokumentów stwierdzających miejsce zamieszkania dziecka.

Dyrektor Szkoły
Krystyna Górecka

Wykaz ulic należących do obwodu szkoły

Dokumenty wymagane przy zapisie dziecka do szkoły i oddziału przedszkolnego

Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej na rok szkolny 2014-2015Skip to content