Sp1

Wycieczka do lasu klas Ie If

no images were found

Dnia 7 października 2014r. klasy Ie, If uczestniczyły w zajęciach edukacyjno – przyrodniczych  w Leśnictwie Mogilica. Po przyjeździe do lasu dzieci przywitał pan leśnik – Marek Szczerba. Tropiciele przyrody przemierzali ścieżkę edukacyjną gromadząc wiele ciekawych informacji. Poznali piętra roślinności leśnej. Uczyli się rozpoznawania tropów zwierzęcych. Podczas rozmowy z leśnikiem dzieci interesująco wypowiadały się na temat zwierząt zamieszkujących lasy. Uczniowie bardzo zaangażowali się w zajęcia, chętnie odgadywali zagadki zadawane przez pana leśnika. Podczas wyprawy małych tropicieli szczególnie zachwyciły znalezione okazy grzybów. Zmęczeni, pełni wrażeń z apetytem zjedli pieczone kiełbaski.

Pobyt w leśnictwie upłynął w miłej atmosferze, a dzieci zobowiązały się do właściwego zachowania w lesie. Na zakończenie zajęć wszyscy uczestnicy otrzymali książki o lesie.

Barbara SzewczykSkip to content