Sp1

wolontariat2022.ukraina

Zachodniopomorski Kurator Oświaty tworzy bazę wolontariuszy gotowych zaangażować się w pomoc. Zwracamy się zatem do osób znających języki wschodniosłowiańskie – studentów, nauczycieli, wykładowców, innych członków społeczności akademickiej lub szkolnej – chcących pomóc dzieciom i młodzieży przybywającym z Ukrainy – do zgłaszania swojej gotowości świadczenia wolontariatu poprzez formularz  https://forms.gle/VZcbzPSBYJFUw5RA (uwaga: ankietę można wypełnić bez
konieczności logowania się do konta google!) lub przesłać informacje na
adres: wolontariat2022.ukraina@kuratorium.szczecin.pl  (z podaniem
miejscowości i kontaktu telefonicznego; w tytule wpisać -Ukraina ).Skip to content