Sp1

Unia Europejska 2030

Uczniowie klas VIII brali udział w warsztatach dotyczących przyszłości Unii Europejskiej. Nasi uczniowie określali w jakiej Europie i Polsce chcieliby żyć, uczyć się, zakładać rodziny, pracować. Młodzież wskazała jakie wartości są dla nich ważne m.in.: tolerancja, równość, bezpieczeństwo, ekologia i dostępność edukacji dla wszystkich. 

Obszerniejsza relacja fotograficzna na szkolnym fbSkip to content