Sp1

Tropiciele bobrów – wiem, rozumiem i lubię

20 października uczniowie klas V a i V c wybrali się na wycieczkę do Parku Narodowego – „Ujście Warty”. Podczas prelekcji dzieci dowiedziały się wiele na temat rzadkich lub grożących wyginięciem gatunków ptaków i poznały walory przyrodnicze parku. Zajęcia laboratoryjne dotyczące składu i właściwości gleby   umożliwiły porównywanie różnych rodzajów gleb oraz poszerzyły wiedzę na temat organizmów glebowych i ich roli w ekosystemie. Kolejne zajęcia warsztatowe dotyczyły bobrów, ich przystosowania do życia w wodzie i na lądzie. Dzieci dowiedziały się jakie jest znaczenie bobrów w przyrodzie. Jednak największą frajdę sprawiły zajęcia w terenie podczas których dzieci zabawiły się w „ tropicieli bobrów”. Wykorzystując wiedzę zdobytą podczas warsztatów dzieci poszukiwały śladów bytowania bobrów na jednej z wielu ciekawych ścieżek przyrodniczych w parku.

Beata Rygucka

Bożena Koronowicz

Ewa WinnickaSkip to content