Sp1

Ślubuję, będę dobry uczniem

Uczniowie klasy I a zaprosili dyrekcję szkoły p. K. Górecką, p. K. Jarosz oraz swych najbliższych rodziców, dziadków na uroczyste pasowanie.

W programie artystycznym przygotowanym przez panią B. Gębarską ze wsparciem kolegów ze starszych klas: K. Gębarskiej, F. Magdziarka, K. Haładyn, H. Gospodarowicz zaprezentowali swoje umiejętności wokale, taneczne i recytatorskie.

Uczniowie I a wobec zaproszonych gości złożyli ślubowanie na sztandar szkoły, że będą dobrymi uczniami. Po ślubowaniu pani dyrektor K. Górecka pasowała pierwszoklasistów na uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1. Pani Dyrektor wręczyła pierwszoklasistom ich pierwszy dokument: legitymację szkolną. Radośni i zadowoleni uczniowie I a udali się z zaproszonymi gośćmi na poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Zapraszamy do galerii:)



Skip to content