Sp1

,,Lekcje z historii najnowszej”

,,Kto ratuje jedno życie – ratuje cały świat”

10 maja 2013 r. uczniowie z klas szóstych wzięli udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym ,,Lekcje z historii najnowszej”. Temat zajęć:,,Polacy ratujący Żydów”– prowadziła je Pani Ewa Radomska – edukator z Instytutu Pamięci Narodowej ze Szczecina, która współpracuje z Jedynką już drugi rok.

Uczniowie pracowali z tekstami źródłowymi, z uwagą słuchali opowieści o czasach wojennych i trudnych warunkach w jakich żyły żydowskie dzieci. Jednak największym zainteresowaniem cieszyły się krótkie, wzruszające filmy poświęcone tej tematyce:,,Łyżeczka życia”, ,,Życie za życie” czy ,,Cena życia”. Poznali też m.in. bohaterkę tamtych wojennych czasów – Irenę Sendlerową, która ratowała żydowskie dzieci przed zagładą ryzykując własnym życiem.

To była naprawdę niezwykła lekcja historii, która na długo pozostanie w pamięci uczniów!Skip to content