Sp1

Bezpieczni w Internecie

25.11 klasa 1c i 2c spotkała się z funkcjonariuszem KPP w Choszcznie, mł. asp. Jakubem Pialikiem, który przeprowadził pogadankę na temat zagrożeń płynących z niewłaściwego korzystania z Internetu. Dzieci miały okazję zapoznać się ze sposobami stosowania przemocy w sieci. Pan Policjant omówił właściwe zasady korzystania z internetu. Uczniowie dowiedzieli się, czego nie powinni umieszczać w Internecie (jakich zdjęć, informacji). Po takiej pogadance z pewnością będą bezpiecznie korzystały z Internetu.

M. RakoczySkip to content