Sp1

Bądź EKO!

Oddaj zużyty telefon komórkowy a odbierz nowy aparat cyfrowy.

Do 10 listopada 2014 r. przeprowadzamy w szkole, w ramach ogólnopolskiej akcji ekologicznej, zbiórkę zużytych, starych telefonów komórkowych bez baterii. Telefon nie musi być sprawny i może być uszkodzony.

Szkoły, które zbiorą większą ilość telefonów w przeliczeniu na jednego ucznia i zaproponują ciekawe hasło ekologiczne otrzymają nowoczesne cyfrowe aparaty fotograficzne.

Telefony prosimy wrzucać do pudełka stojącego obok portierni.

Samorząd UczniowskiSkip to content