Sp1

Zbiórka ekotelefonów zakończona

W październiku i pierwszej połowie listopada Samorząd Uczniowski zorganizował w naszej szkole zbiórkę zużytych lub uszkodzonych telefonów komórkowych. Zbiórkę przeprowadzono w ramach III edycji ogólnopolskiej akcji ekologicznej „Oddaj zużyty telefon komórkowy – odbierz nowy aparat fotograficzny” w nawiązaniu do międzynarodowej kampanii „Sprzątanie Świata”. Zużyte lub uszkodzone telefony komórkowe zawierają metale ciężkie (ołów, kadm) i są zagrożeniem dla środowiska, zwłaszcza wody i gleby.

Dzięki zaangażowaniu uczniów w Jedynce zebrano 5,7 kg telefonów, które zostaną przekazane firmie EKOPHONE, a następnie specjalistycznej firmie recyklingowej dokonującej profesjonalnej utylizacji urządzeń elektrycznych.

Dodatkowo opiekunowie SU zgłosili naszą szkołę do konkursu, w którym istnieje szansa wygrania nowoczesnego aparatu fotograficznego, jednak wygrana jest uzależniona od aktywności wyrażonej w relacji ilości kilogramów telefonów do uczniów w szkole.

Jaki będzie wynik konkursu dowiemy się w styczniu 2015 r., ale już dzisiaj należy pogratulować uczniom zaangażowania podczas zbiórki telefonów i podziękować za udział w akcji.

                                                                                                          Opiekunowie SU:

                                                                                                       Beata Rygucka

Małgorzata WalendzikSkip to content