Sp1

Zaproszenie na spotkanie

Zapraszamy rodziców –  uczniów zapisanych

od roku szkolnego 2014/2015 do klas I
w Szkole Podstawowej Nr 1 w Choszcznie
na spotkanie organizacyjne

4 czerwca br. o godz. 16.00 w świetlicy szkolnej.Skip to content