Sp1

Zapisy do szkoły rozpoczęte

Zapisy do klasy I na rok szkolny 2016/2017

w Szkole Podstawowej Nr 1 w Choszcznie

Zapisu dokonujemy od 1 marca do 15 kwietnia 2016 r. na podstawie wypełnionej karty zapisu (do pobrania w sekretariacie lub na stronie szkoły), dowodu tożsamości rodziców lub prawnych opiekunów oraz oryginału aktu urodzenia dziecka (do wglądu).

Obowiązkiem szkolnym są objęte dzieci urodzone w roku 2009 (7-latki).

Dzieci z 2010 r. (6-latki) mogą być zapisane do szkoły na wniosek rodziców.

Zapraszamy do sekretariatu od poniedziałku do piątku od 800 do 1600.Skip to content