Sp1

Zapisy do szkoły

Zgodnie z harmonogramem określonym w Zarządzeniu Nr 83/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych w Gminie Choszczno w roku szkolnym 2019/2020, w dniach od 18 lutego do 29 marca br. w naszej szkole prowadzone będą zapisy do klas pierwszych dzieci urodzonych w 2012 r.

Przy zapisie rodzice/opiekunowie proszeni są o złożenie wypełnionej Karty zapisu dziecka do klasy pierwszej (formularz do pobrania na stronie) i Karty rekrutacyjnej jeżeli dziecko jest spoza obwodu szkoły (formularz do pobrania na stronie) , okazanie dowodu osobistego i aktu urodzenia dziecka oraz w razie potrzeby dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym.Wszystkie dokumenty rekrutacyjne dostępne są również w sekretariacie szkoły.

Więcej informacji o rekrutacji w SP1

Zapraszamy do sekretariatu szkoły.Skip to content