Sp1

Projekt dla klas I-III

no images were found

Uczniowie klas I-III uczestniczą w zajęciach w ramach projektu Indywidualizacja nauczania w klasach I-III, w którym realizowane są zajęcia:

  • dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu,
  • dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
  • socjoterapeutyczne,
  • logopedyczne,
  • gimnastyka korekcyjna,
  • biblioterapia,
  • korekcyjno – kompensacyjne,
  • matematyczno – przyrodnicze,
  • rozwijające zainteresowania i uzdolnienia artystyczne – plastyczne i muzyczne,
  • językowe – j. angielski.


Skip to content