Sp1

Zachowaj Trzeźwy Umysł

Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” to realizowana od lat w naszej szkole ogólnopolska akcja podejmująca problem profilaktyki uzależnień. Celem tegorocznej akcji jest wspieranie kompleksowego rozwoju uczniów z uwzględnieniem dbania o własne zdrowie, higienę, sferę emocjonalną oraz relacje z innymi.

W ramach realizacji kampanii przeprowadzono cykl zajęć edukacyjno-wychowawczych wg opracowanego scenariusza. Uczniowie klas I-V, którzy aktywnie włączyli się w realizację akcji otrzymali pakiety edukacyjne w postaci kolorowych ulotek, broszur i kart pracy.

W czasie pracy z materiałami edukacyjnymi poruszane były w klasach I-III tematy promujące zdrowe produkty i zachowania, ostrzegające przed szkodliwymi np. alkoholem i papierosami. Starsi uczniowie uczyli się dokonywania dobrych i prozdrowotnych wyborów, wolnych od alkoholu i innych używek. Wszyscy, którzy aktywnie włączyli się w kampanię otrzymali dyplomy.

I. Kozubska

Zapraszamy do galerii zdjęć:)Skip to content