Sp1

XVI Powiatowy Konkurs Historii Regionalnej

23 maja 2014 r. w Zespole Szkół w Krzęcinie odbył się XVI Powiatowy Konkurs Historii Regionalnej ,,Czy znasz swój powiat?” pod hasłem ,,Gmina Krzęcin dawniej i dziś”, w którym wzięli udział uczniowie z naszej szkoły: Barbara Drabczyk kl. VI c, Dominika Kędys kl. VI c i Julian Kędys kl. VI c. Uczniów do konkursu przygotowywała pani Elżbieta Murska.

Konkurs miał na celu m.in. rozbudzenie aktywności poznawczej uczniów i zainteresowanie historią ,,Małej Ojczyzny”. Składał się z trzech etapów. W pierwszym etapie każdy uczestnik konkursu rozwiązywał test sprawdzający wiedzę o gminie Krzęcin. W drugim etapie – drużynowym pt. ,,Spojrzenie czasu” uczniowie mieli przygotować zestaw dwóch zdjęć swojej gminy: fotografię archiwalną ,,tego co wczoraj” i fotografię współczesną ,,tego co dziś” tego samego ,,obiektu”. Zespół z SP1 przedstawił na forum ciekawą prezentację multimedialną na temat Centrum Rekreacyjno – Sportowego i plaży miejskiej w Choszcznie, przygotował także plakat reklamujący walory gminy Choszczno. Natomiast w trzecim etapie indywidualnym – uczniowie, którzy uzyskali największą ilość punktów z testu odpowiadali na wylosowane pytania na forum. Poziom konkursu był wysoki, uczniowie natomiast wykazali się dużą wiedzą.

Barbara, Dominika i Julian otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki.

                                                                                                                                                                                                                                                  Iwona CedroSkip to content