Sp1

Wymiana polsko-niemiecka 2019

W dniach 21-29 maja 2019  uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 z  Choszczna brali udział w dwóch projektach mających na celu wymianę młodzieży z Polski i z Niemiec.

Od  21 maja do 26 maja wymiana odbywała się na terenie Polski, natomiast od 26 do 29 maja na terenie Niemiec. Obydwa projekty miały te same cele, tj. promowanie zdrowego stylu życia, zachęcenie młodych ludzi do jazdy na rowerze, przełamanie barier językowych, zmotywowanie uczniów do nauki języków obcych, rozbudzenie chęci poznania świata, rozwój talentów oraz przybliżenie dwóch kultur.

W celu realizacji założonego działania został napisany przez p. dyrektor Krystynę Górecką oraz p. Artura Niedzielskiego projekt skierowany do Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży, instytucji wchodzącej w skład fundacji Pomerania, dzięki któremu uzyskano dofinansowanie w kwocie 8820 złotych. Organizatorzy otrzymali również dofinansowanie od Burmistrza Choszczna w kwocie 1200 złotych. Do realizacji projektu zostało zaangażowanych wielu nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 1. Na początku kwietnia p. Paulina Konieczna rozpoczęła treningi rowerowe dla uczniów biorących udział w projekcie, którymi opiekowała się w Moryniu i jechała z nimi na rowerach do Trebnitz. W opiece nad uczniami i jeździe rowerowej do Niemiec p. Paulinę wspierała  p. Kamila Kończak, obecnie nauczyciel PP4. Po przyjeździe do Polski uczniowie niemieccy mieli okazję poznać funkcjonowanie naszej szkoły poprzez możliwość wzięcia udziału w wielu zajęciach przygotowanych przez nauczycieli. Pani Magdalena Kiela przygotowała i poprowadziła warsztaty plastyczne, pani Małgorzata Szemlij na lekcji wos-u przeprowadziła debatę na temat Unii Europejskiej, pani Aldona Skibińska „szlifowała” język angielski zarówno z niemieckimi jak i polskimi dziećmi. Pani Barbara Laszko i p. Paweł Lemiesiewicz, obecnie nauczyciel muzyki w SP w Korytowie, próbowali zarazić gości z zachodniej granicy miłością do tańca ludowego, organizując warsztaty taneczne. Nieobcy był również dla młodych ludzi świat techniki, w który wkroczyli pod bacznym okiem p. Ilony Sosin oraz p. Krzysztofa Nowaka podczas zajęć z robotyki i programowania, natomiast na lekcji chemii można było obserwować i wykonać różnego typu doświadczenia, w których główną rolę odgrywały związki chemiczne. Na koniec pobytu w Polsce wszyscy uczestnicy wymiany sprawdzili swoją orientację w terenie, biorąc udział w podchodach przygotowanych przez p. Artura Welsa, a na koniec odbyło się wspólne ognisko. Wsparcia w realizacji projektu udzieliła Rada Rodziców w postaci pomocy w finansowaniu,  Urząd Miasta i Gminy Choszczno zapewnił materiały promocyjne i reklamowe dla uczestników wycieczki, natomiast p. Małgorzata Walendzik, nauczyciel SP nr 1 przy zadbała o zaopatrzenie w Choszcznie i Moryniu. Swoją cegiełkę dołożyło również Stowarzyszenie Jedynka, które przygotowało dla uczestników słodkości. W Trebnitz przyjaźń między uczniami tylko się pogłębiła. Mieszkaliśmy w pałacu należącym do Polsko – Niemieckiej Wymiany Młodzieży. Przeprowadzone tam zajęcia miały na celu integrację, rozwój osobisty uczniów, poznanie kultury Niemiec oraz rywalizację. Uczniowie wzięli udział w lekcji muzealnej, warsztatach: językowych, fotograficzno- filmowych, plastycznych, strzelali z łuki, uczestniczyli w wielu zajęciach integracyjnych, m.in. w nocnych podchodach. Podczas realizacji wszystkich działań w obydwu projektach uczniowie podejmowali działania w grupach, w których do komunikacji musieli posługiwać się językami obcymi, tj. angielskim i niemieckim oraz czasami polskim.

Koordynatorem projektu ze strony polskiej był p. Artur Niedzielski, współorganizowały program wymiany panie Paulina Konieczna oraz Magdalena Kiela. Wszyscy byli również opiekunami młodzieży Choszcznie, Moryniu lub Trebnitz.

Pieczę nad całością ze strony polskiej sprawowała p. dyrektor Krystyna Górecka, która służyła swoją pomocą podczas realizacji działań projektowych.

A. Niedzielski

Zapraszamy do galerii zdjęć:)

 Skip to content