Sp1

Wycieczka klas Ib Id

W środę 21 maja klasy Ib i Id wybrały się na lekcje w terenie. Najpierw pojechaliśmy do Recza, gdzie u państwa Procaków mogliśmy poobserwować daniele. Są to zwierzęta z rodziny jeleniowatych, nielicznie występujące w Polsce.

Następnie spotkaliśmy się z panem Adamem Wasieczko, leśnikiem z Nadleśnictwa Drawno, który zajmująco opowiadał nam o walorach Drawieńskiego Parku Narodowego. Zaprowadził nas na Grądowe Zbocze, byśmy mogli podziwiać największe w naszym rejonie skupisko rzadkiej rośliny – czosnku niedźwiedziego. Mówił również o tamtejszym źródlisku wody wzbogaconej węglanem wapnia oraz pokazywał różnice między trzema rodzajami klonów: klonem pospolitym, klonem jaworem i klonem jesionolistnym.

Po tej pouczającej lekcji pojechaliśmy do Kołek do państwa Izabeli i Jarosława Borowskich. Podziwiając gniazdujące nieopodal bociany, mogliśmy zjeść posiłek i pograć w gry i zabawy ruchowe. Chętni trochę popracowali: grabili skoszoną trawę i zwozili ją taczkami na kompostownik. Znalazło się również zajęcie dla amatorów wędkarstwa. Powróciliśmy do Choszczna zmęczeni, ale pełni radosnych wrażeń.

Edyta BielSkip to content