Sp1

Warsztaty ,,Przystanek Polska 1939-1989″

13 i 18 listopada uczniowie klas szóstych wzięli udział w warsztatach ,,Przystanek Polska 1939-1989″ – temat zajęć ,,Mój rówieśnik w czasie II wojny światowej”. Zajęcia prowadziła pani Zofia Fenrych – pracownik Instytutu Pamięci Narodowej ze Szczecina.

Uczniowie aktywnie uczestniczyli w warsztatach, po krótkim wykładzie na temat II wojny światowej, wcielili się w rolę historyków i zbierali informacje na temat wylosowanej przez siebie postaci (dziecka żyjącego w czasie II wojny światowej), korzystając z różnych tekstów źródłowych: ,,Opinie nauczycieli. Dodatkowe informacje o uczniach”, ,,Pamiętniki dzieci – wrzesień
1939 r.”, ,,Losy dzieci w czasie II wojny światowej”, ,,Maj 1945″ oraz legitymacji, diagramów, wykresów… Pracowali w dwuosobowych zespołach, wypełniali kartę pracy pt. ,,Mój rówieśnik
w czasie II wojny światowej”, a następnie prezentowali efekty swojej pracy na forum. Uczniowie opowiadali na podstawie zebranych wcześniej informacji o losach wylosowanej postaci w czasie wojny i po jej zakończeniu.

Zajęcia pogłębiły wiedzę uczniów, ale też pozwoliły na zrozumienie trudnej sytuacji ich rówieśników żyjących w okresie II wojny światowej. To była niezapomniana lekcja historii, która na pewno na długo pozostanie w pamięci uczniów.

Iwona CedroSkip to content