Sp1

Uroczystość wręczenia nagród laureatom w Szczecinie

W Szczecinie dnia 6 czerwca w Szkole Podstawowej nr 35 odbyła się uroczystość wręczenia nagród Laureatom Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego z elementami Historii. Naszą szkołę reprezentował na uroczystości uczeń klasy VIc – laureat konkursu, Michał Gliński wraz z rodzicami oraz opiekunką, panią Ewą Bednarz.

Laureatom gratulacje wraz z życzeniami dalszych sukcesów przekazała m.in. pani Iwona Rydzkowska – Dyrektor Wydziału Wspomagania i Monitorowania Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Odczytany został także list z gratulacjami od Pana Bogusława Liberadzkiego – Posła do Parlamentu Europejskiego. Uroczystość uświetniły występy uczniów szkoły szczecińskiej. Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Bardziej prestiżowe nagrody Michał otrzymał wcześniej – było to zwolnienie z pisania sprawdzianu szóstoklasisty i otrzymanie maksymalnej ilości punktów oraz oceny celujące z języka polskiego i historii na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej .

Ewa BednarzSkip to content