Sp1

Udział uczniów klas I-III w kampanii „Tydzień z Internetem”

W dniach 25 – 28 marca 2014r. uczniowie klas I- III wzięli udział w spotkaniach „Co ze mnie wyrośnie?”, zorganizowanych przez Panie z Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej Filia w Choszcznie.

Spotkania były inspirowane książką Aleksandry i Daniela Mizielińskich „Co z Ciebie wyrośnie?”.

Uczniowie podczas zabawy odkrywali tajemnicze zaskakujące zawody, za pomocą zmysłu dotyku rozpoznawali przybory pomocne w pracy w danych profesjach, bawiły się podczas interaktywnej eliminacji określającej na czym polega nieznany dotąd dzieciom zawód. W klasach podczas zajęć komputerowych mogły wykorzystać zdobytą wiedzę w grze dydaktycznej „Co z Ciebie wyrośnie” ( www.cozciebiewyrosnie.pl).

Celem cyklu zajęć było pokazanie dzieciom, że to  czym będą zajmować się w życiu może być zgodne z ich zainteresowaniami i pasjami a Internet i znajomość nowych technologii pomagają w poszukiwaniu pracy.

Paniom Annie Kościuczuk i Izabeli Szczyż  w imieniu wychowawców i uczniów serdecznie dziękujemy za ciekawie przygotowane zajęcia.

Danuta PałkaSkip to content