Sp1

Turniej Wiedzy o Języku Polskim

07 lutego 2020r. w auli SP1 w Choszcznie odbył się po raz pierwszy Gminny Turniej Wiedzy o Języku Polskim- Motyw podróży w literaturze. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Choszczna, pan R. Adamczyk. W zmaganiach wzięły udział cztery szkoły podstawowe z naszej gminy: SP3 Choszczno, SP Sławęcin, SP Zamęcin oraz przedstawiciele gospodarzy.

Zmagania konkursowe były jedną z form przygotowania do egzaminu ósmoklasisty i skupiały się wokół zagadnień z podstawy programowej z języka polskiego. Największe emocje wzbudziły konkurencje, które wymagały od uczniów umiejętności kojarzenia, wyciągania wniosków i dedukcji.

Laureatem turnieju została SP Zamęcin, drugie miejsce przypadło w udziale SP3, a trzecie ex aequo, SP Sławęcin i SP1.

Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali nagrody ufundowane przez: Burmistrza Choszczna, Nadleśnictwo Choszczno, firmę „Ares” i księgarnię Pegaz z Choszczna oraz Radę Rodziców SP1.

            Dziękujemy wszystkim za wspólną zabawę

M. Iwon – Sikora, E. OlczakSkip to content