Sp1

Świetlica na Zjeździe Liderów MegaMisji w Warszawie

W dniach 22-23 września 2017r. odbył się w Warszawie II Zjazd Liderów MegaMisji. Na zaproszenie Fundacji Orange brała w nim udział p. Helena Banaś nauczyciel-wychowawca świetlicy szkolnej, w której MegaMisja realizowana jest od 2015 roku.

W czasie Panelu p. Helena wprowadzała kolejnych 250 nauczycieli w tajemniczy świat Cyfrowego Laboratorium. Wzorcowo prowadzone zajęcia oraz relacje zostały pokazane wychowawcom jako podpowiedź i wskazówka do realizacji zadań. Warto wspomnieć, iż pani Helena podkreśla, że sukces zawdzięcza pozytywnemu wsparciu Pani Dyrektor Krystyny Góreckiej, Pani Wicedyrektor Katarzynie Jarosz, wspaniałej współpracy z Kadrą SP1 oraz ogromnemu zaangażowaniu uczniów świetlicy, którzy zaznajamiają się z najnowszymi trendami edukacji cyfrowej, a tym samym są inspiracją do dalszych działań.

MegaMisja Fundacji Orange nadal trwa w naszej świetlicy i w tym roku szkolnym będą brały w niej udział przede wszystkim uczniowie z klas pierwszych. Świetlicy życzymy Megasukcesów i Meganagród.

            Lider MegaMisji Fundacji Orange Helena BanaśSkip to content