Sp1

Światowy Dzień Braille’a

Światowy Dzień Braille’a obchodzimy 4 stycznia w rocznicę urodzin twórcy tego pisma – Louisa Braille’a. Stworzony przez niego alfabet pomaga osobom z dysfunkcją narządu wzroku czytać, uczyć się i poruszać się we wspólnym świecie.

My zaczęliśmy już w grudniu w Dniu Osób Niepełnosprawnych. W klasach I – III przeprowadziliśmy zajęcia edukacyjne, na których uczniowie zostali uwrażliwieni jak postępować z osobami niepełnosprawnymi, w tym w szczególności z osobą niewidomą lub ociemniałą. Poznali różnice między tymi dwoma sformułowaniami. Mogli też przy pomocy alfabetu Braille’a zapisać i odczytać wyrazy. A także wykazać się umiejętnością pomocy osobie niewidomej – co okazało się nie takie łatwe.
 

 Skip to content