Sp1

Stypendia szkolne

Stypendia szkolne będą wypłacane w sekretariacie szkoły w dn. 20.06.2018 (środa) w godz. 9.00-17.00.

Po odbiór stypendium zapraszamy rodziców uczniów uprawnionych do stypendium z dowodem osobistym.Skip to content