Sp1

Spotkania z rodzicami

Rodziców naszych uczniów zapraszamy w środę, 18 września o godz. 16.00 na spotkania z wychowawcami klas.

Na spotkaniach oprócz spraw organizacyjnych, przeprowadzone zostaną wybory do klasowych rad rodziców.  Rodzice zapoznani zostaną też z funkcjonującym w naszej szkole od 1 września dziennikiem elektronicznym oraz otrzymają loginy i hasła dostępowe do konta swojego dziecka.Skip to content