Sp1

Spotkania z rodzicami

Zapraszamy rodziców naszych uczniów na spotkania podsumowujące I półrocze, które odbędą się 29 stycznia 2014 r.

  • o godzinie 16. 00 – dla rodziców uczniów klas IV-VI,
  • o godzinie 17.00 – dla rodziców uczniów klas I-III

Na spotkaniach tych wychowawcy klas omówią wyniki klasyfikacji śródrocznej i bieżące sprawy swoich klas oraz przedstawią sprawy organizacyjne i zamierzenia na kolejne półrocze.

Serdecznie zapraszamy i jak dotychczas liczymy na Państwa niezawodną frekwencję.Skip to content