Sp1

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szk. 2014/2015

W oparciu o przeprowadzone wybory oraz zdobytą liczbę punktów w roku szkolnym 2014/2015:

  • przewodniczącą SU jest Martyna Nieczysta – uczennica kl. VI a
  • zastępcą przewodniczącego SU jest Filip Bryzek – uczeń kl. VI b
  • pozostali kandydaci stają się członkami SU, spośród których na zebraniu SU zostaną wyłonieni liderzy sekcji informatyczno-naukowej, rozrywkowej, plastycznej oraz sekretarz SU.

 Opiekunowie SU: Małgorzata Walendzik, Beata RyguckaSkip to content