Sp1

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego

Zapraszamy uczniów klas I i IV wraz z rodzicami  na uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego, która odbędzie się we wtorek 1 września o godz. 11.00 do sali widowiskowej CHDK . Przed uroczystością w holu CHDK udostępniona będzie zaktualizowana lista uczniów przydzielonych do poszczególnych klas I. Po uroczystości dzieci przejdą do szkoły pod opieką wychowawców.

Uczniowie pozostałych klas (II, III, V i VI) rozpoczną nowy rok szkolny 1 września o godz. 10.00, spotkaniem w klasach z wychowawcami. Szczegółowy harmonogram przydziału klas na spotkania zostanie podany na stronie i na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie szkoły po 25 sierpnia.Skip to content