Sp1

Rodziców dzieci 5 i 6 letnich

Z A P R A S Z A M Y

DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

w środę 19 marca 2014 r. o godz.1600

na dzień otwarty podczas którego:

na spotkaniu z dyrekcją szkoły i nauczycielami klas I-III w świetlicy szkolnej przedstawiona zostanie organizacja pracy  szkoły oraz sposoby prowadzenia zajęć w edukacji wczesnoszkolnej;

·         pedagog szkolny zapozna z działaniami wspierającymi dzieci podejmowanymi w szkole;

·         omówione będą działania edukacyjne jakie prowadzone są w naszej szkole w klasach I-III;

·         wychowawcy klas I-III dokonają prezentacji sal lekcyjnych i innych pomieszczeń szkolnych dla uczniów młodszych.

       Skip to content