Sp1

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych 2019/2020

Prezentujemy plakat informacyjny w celu usprawnienia procesu informowania o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020.

Natomiast na stronie www.men.gov.pl/rekrutacja zostały zamieszczone najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji, terminy egzaminów po szkole podstawowej oraz gimnazjum, a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów. Strona będzie aktualizowana i uzupełniana o nowe treści.Skip to content