Sp1

Rozpoczęliśmy realizację projektu Przystanek Bałtyk

Projekt „Natura 2000- Przystanek Bałtyk. Edukacja społeczności nadmorskich obszarów chronionych” to kampania edukacyjno – informacyjna, której celem jest wzrost świadomości społecznej w zakresie potrzeb, metod i korzyści z ochrony przyrody.

Głównym założeniem kampanii jest:

popularyzacja terenów nadmorskich tj. obszarów Natura 2000,

promocja obszarów chronionych pod względem atrakcji przyrodniczych i kulturowych,

uświadomienie dzieciom i młodzieży oraz lokalnej społeczności potrzeby i metod ochrony cennych przyrodniczo obszarów, na których zamieszkują. 

W ramach projektu uczniowie i nauczyciele naszej szkoły będą brali udział w warsztatach i zajęciach o tematyce przyrodniczo-ekologicznej:

  • Po co chronimy przyrodę?
  • Jak Ty możesz chronić przyrodę?
  • Metody ochrony środowiska
  • Natura 2000 – co to takiego?
  • Nadmorskie i przybrzeżne obszary chronione
  • Korzyści z dobrze zachowanej przyrody i krajobrazu
  • Prowadzenie obserwacji badawczych.

Więcej informacji na stronie projektu Przystanek Bałtyk.Skip to content