Sp1

Projektor VIb

Klasa 6b podczas dzisiejszych zajęć warsztatowych online z Projektorem. Tym razem w ramach AKADEMII KRYTYCZNEGO MYŚLENIA projektu, który ma na celu rozwój kompetencji krytycznego myślenia, 🤔🧐kluczowych dla świadomego i aktywnego obywatelstwa w podstawowej edukacji.
 
W formie grupowej przepracowano:
☝ definicję krytycznego myślenia,
☝ problem fake newsów i sposobów krytycznego analizowania treści dostępnych w mediach.
#PROGRAM PROJEKTOR
#AKADEMIA KRYTYCZNEGO MYŚLENIA
 


Skip to content