Sp1

Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno – pedagogiczne

Uczniowie naszej szkoły w roku szkolnym 2021/2022 wzięli udział w  zajęciach realizowanych w ramach projektu „Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne”.Projekt zakładał przyznanie grantu dla Jednostek Samorządu Terytorialnego z województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na finansowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. Projekt miał na celu zapobieganie negatywnym skutkom COVID-19 w zakresie zdrowia psychicznego uczniów. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w ramach projektu prowadzona była w formie porad indywidualnych oraz zajęć grupowych.

W związku z otrzymaniem grantu uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie w roku szkolnego 2021/2022  zostali objęci następującymi formami wsparcia:

  • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki 
  • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego 
  • indywidualne konsultacje psychologiczne 
  • zajęcia logopedyczne 
  • porady i konsultacje pedagogiczne

Zapraszamy do fotorelacji na stronę szkolnego fb 🙂Skip to content