Sp1

Po lekcjach :)

W naszej szkole każdy ma możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych i zajęciach w ramach realizowanych projektów szkolnych oraz międzyszkolnych, w tym także projektów międzynarodowych. Na zajęciach dodatkowych nauczyciele pomagają także uczniom mającym trudności w nauce.

Zajęcia rozwijające zainteresowania

Godziny dostępnościSkip to content