Sp1

Pasowanie pierwszoklasistów

Dnia 14.10.2015r. w Choszczeńskim Domu Kultury odbyła się uroczystość z okazji pasowania pierwszoklasistów na pełnoprawnych członków  społeczności Szkoły  Podstawowej nr 1 w Choszcznie.

Minęło kilka tygodni nauki. Poznaliście nowych przyjaciół i jesteście gotowi do kontynuowania rejsu jako pełnoprawni członkowie załogi naszej szkoły – statku.  Na znak tego, dzięki biletom, które otrzymaliście wcześniej wymienicie je na legitymacje szkolne – takimi słowami przywitano najmłodszych  uczniów naszej szkoły.  Aż 165 pierwszoklasistów  ślubowało uczyć się pilnie i chętnie, szanować pracę swoją i innych ludzi oraz dbać o dobre imię szkoły.

Na zakończenie pasowania przedstawiciele klas odcisnęli palce w kronice szkolnej. Miłą niespodzianką był występ „ Małych Stobniczan” oraz iluzjonisty.

Wioletta WośSkip to content