Sp1

Nowe obostrzenia

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie
w związku z wprowadzeniem strefy żółtej na terenie całego kraju informuję, że z dniem 13 października 2020 r. na terenie szkoły obowiązują nowe obostrzenia:

– wprowadza się obowiązek noszenia maseczek lub przyłbic podczas przerw, bezpośrednio przed zajęciami i bezpośrednio po zajęciach. Obowiązek dotyczy wszystkich uczniów, nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych. Nakaz obowiązuje również w pomieszczeniach wspólnych, tj. szatniach, toaletach, a także świetlicach (w tym przypadku nie dotyczy zajęć lekcyjnych realizowanych w świetlicach).

Ponadto przypominam, że osoby trzecie mogą przebywać na terenie szkoły po uprzednim umówieniu telefonicznym, zachowując ogólne zasady sanitarne i regulamin szkoły: obowiązek noszenia maseczek lub przyłbic, obowiązek dezynfekcji rąk, obowiązek wpisania się do zeszytu wejść (główne wejście), konieczność przemieszczenia się w wyznaczone miejsce (np. sekretariat, pedagog).

Nadal obowiązują procedury wprowadzone od 1 września 2020 r. w szczególności:

– zalecenie dla rodziców, aby do szkoły nie wysyłać ucznia z objawami chorób górnych dróg oddechowych,

– obowiązek dezynfekowania rąk przy wejściu do szkoły i do klasy oraz obowiązku częstego mycia lub dezynfekcji rąk,

– obowiązek zachowania w miarę możliwości bezpiecznej odległości od uczniów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,

– używanie przez uczniów tylko własnych podręczników i przyborów oraz zakaz pożyczania ich innym osobom,

– zakaz samodzielnego przemieszczania się uczniów między wyznaczonymi w szkole strefami.Skip to content